Hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ thư mục trên Direct Admin 1.61

Đôi khi trong quá trình phát triển Website bạn cần bảo mật một Folder nào đó với nhiều mục đích như để giữ tính riêng tư, hoặc dành cho một nhóm khách hàng đặc quyền nào đó

Đầu tiên bạn cần vào phần System Info & Files -> File Manager vào tạo một Folder để đặt pass. Ví dụ như bimat chẳng hạn

Sau đó các bạn click chuột phải vào Folder cần bảo vệ và chọn Protect

Đặt tên, tên đăng nhập và mật khẩu và click Protect

Khi truy cập vào Directory trên, bạn sẽ được yêu cầu nhập user và pass như bạn đã đặt

 

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan