Hướng dẫn upload mã nguồn website wordpress lên hosting

Khi nhận được 1 mã nguồn website wordpress mới, bạn tiến hành các thao tác như bên dưới để upload lên website.

Lưu ý: trong mã nguồn đầy đủ phải gồm có 2 phần – mã nguồn web và cơ sở dữ liệu.

Bước 1: Vào thư mục chứa source của template tìm đến file wp-config.php, sau đó edit file (sử dụng Notepad ++ hoặc 1 phần mềm edit text nào bất kỳ)

Bước 2: Trong giao diện chỉnh sửa của file wp-config.php chúng ta sửa 3 dòng DB_NAME (tên database) – DB_USER (user được cấp quyền vào database trên) – DB_PASS (password của user).

Bước 3: Up source lên hosting theo hướng dẫn.

Bước 4: Thay đổi thông tin trong Database

– Vào thư mục chứa source của template tìm đến file database.sql và mở file để chỉnh sửa.

– Trong giao diện chỉnh sửa của file database.sql chúng ta tìm đến dòng “INSERT TABLE DATA: wp_options” và sửa link của 2 dòng “siteurl” và “home” thành tên domain của bạn.

Lưu ý: đối với các mã nguồn do Cloudzone cung cấp, trong khai báo wordpress bao giờ cũng là các liên kết về địa chỉ demo của Cloudzone, vì vậy các bạn cần phải chỉnh thông tin ở đây về domain của bạn để khi up lên hosting website sẽ không bị tình trạng redirect về địa chỉ demo của Cloudzone.

Bước 5: Tạo và Up database lên hosting theo hướng dẫn.

Bước 6: Sửa “user” và “password” để vào trang /admin của website.

– Vào “wp_users” chọn Sửa

-Trong giao diện Sửa -> “user_pass” -> chọn MD5 -> Nhập mật khẩu cần sửa -> Thực hiện để sửa đổi.

Bước 7: Sau khi chỉnh sửa xong, các bạn vào website của mình vào kiểm tra.

Chúc các bạn thành công.

 

 

 

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan