Hướng dẫn chỉnh sửa nhanh Trang của theme flatsome

Đăng nhập vào trang quản trị website

  • Đường dẫn đăng nhập mặc định của website được thiết kế trên nền tảng WordPress theo định dạng: http://<ten_website>/wp-admin

Chỉnh sửa Trang

  • Đến trang cần chỉnh sửa chọn Sửa trang -> Edit with UX Builder

  • Trong giao diện Edit with UX Builder

  • Phần chỉnh sửa: Phần này thì các bạn có thể Thêm – Sửa – Xóa để hiển thị ra Trang của bạn.
  • Thêm Elements: thêm các mục mới
  • Update: Sau khi hoàn thành chỉnh sửa, các bạn chọn update để lưu lại các chỉnh sửa
  • Phần hiển thị: hiển thị ra các phần mà bạn đã chỉnh sửa.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan