Hướng dẫn tạo bài viết trên website WordPress

Sau khi thiết kế xong 1 trang web, tạo các bài viết nội dung liên quan cho trang web là công việc được các khách hàng quan tâm. Trình tự tạo 1 bài viết trên website được thiết kế trên nền tảng WordPress có thể được thực hiện như sau:

1. Đăng nhập trang quản trị của website

Đường dẫn đăng nhập mặc định của website được thiết kế trên nền tảng WordPress theo định dạng: http://<ten_website>/wp-admin

Ví dụ trong hình là 1 website khách hàng của Cloudzone có tên miền: http://daithangland.com.vn, thì đường dẫn đăng nhập quản trị website sẽ là: http://daithangland.com.vn/wp-admin

DangNhapWPCloudzone2. Tạo bài viết

Vào mục Bài viết => chọn Viết bài mới để bắt đầu 1 bài viết mới. Tại đây cũng có thể vào Chuyên mục để tạo thêm các chuyên mục bài viết cho website. Ví dụ: chuyên mục Tin tức, chuyên mục Môi trường, chuyên mục Bất động sản, …

TaoBaiVietWPCloudzone

3. Thiết lập nội dung cho bài viết

Thiết lập các thông tin bài viết, chú ý các thông tin quan trọng sau: Tiêu đề bài viết, nội dung bài viết, và đặc biệt là các thẻ của bài viết để phục vụ cho mục tiêu tìm kiếm, SEO. Sau khi đã hoàn tất chọn Đăng bài viết để đưa bài viết lên website.

VietNoiDungWebsite

Happy Reading.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan