Hướng dẫn thêm một trang mới và thêm vào menu trang vừa tạo

Đăng nhập vào trang quản trị website

 • Đường dẫn đăng nhập mặc định của website được thiết kế trên nền tảng WordPress theo định dạng: http://<ten_website>/wp-admin

Thêm trang mới

– Trong giao diện Dashboard chọn Trang -> Thêm trang mới

Thiết lập các thông tin Trang, chú ý các thông tin quan trọng sau: Tiêu đề trang, Nội dung trang và các thuộc tính của trang, …. Sau khi hoàn thành chọn Công bố để lưu lại và đưa trang lên website.

Các thuộc tính của Trang

 1. Trạng thái và hiển thị:
 • Hiển thị: có 3 thuộc tính:
  • Công khai: hiển thị với tất cả người dung
  • Riêng tư: hiển thị cho quản trị viên và biên tập viên
  • Bảo vệ bằng mật khẩu: Được bảo vệ với mật khẩu bạn chọn. Chỉ ai nhập mật khẩu mới thấy Trang này.
 • Đăng: Có thể chọn đăng ngay hoặc lên lịch để đăng bài viết hoặc trang này
 1. Ảnh đại diện: chọn Đặt ảnh đại diện để làm ảnh đại diện cho bài viết hoặc trang này
 2. Tóm tắt: có thể để mặc định hoặc nhập tóm tắt bài viết hoặc trang
 3. Thảo luận:
 • Mặc định là không cho thảo luận trên Trang
 • Tích vào để cho phép thảo luận trang này
 1. Thuộc tính của trang:
 • Mẫu: chọn template cho trang.
 • Trang hiện tại: chọn parent cho trang
 • Sắp sếp: vị trí của trang, mặc định là 0 là sắp xếp theo apha B. Có thể chọn giá trị xuất hiện của trang trên giao diện “Tất cả các trang”
 1. Ngôn ngữ: Nếu website của bạn là website đa ngôn ngữ thì sẽ hiện phần này
 • Language: Mặc định là ngôn ngữ khi bạn chọn ngôn ngữ mặc định khi tạo website đa ngôn ngữ.
 • Translations: Sau khi công bố trang hoặc bài viết. Bạn chọn “+” để tạo các trang thuộc các ngôn ngữ khác.

Thêm trang vào menu

 1. Trong giao diện Dashboard chọn Giao diện -> Menu
 2. Trong giao diện Menu
 • Trang: Có thể chọn 1 hoặc nhiều trang sau đó chọn thêm vào menu để thêm vào Menu của bạn
 • Cấu trúc của menu: Bạn có thể kéo các mục tới vị trí bạn mong muốn. Nhấp chuột vào mũi tên bên phải để thiết lập tuỳ chỉnh cho mỗi mục.
 • Lưu menu: Sau khi hoàn thành chỉnh sửa các bạn chọn Lưu menu để lưu lại các chỉnh sửa

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan