Hướng dẫn quản lí Database trên Direct Admin 1.61

Quản lí Database là một phần không thể thiếu trên Direct Admin

Để vào phần quản lí Database bạn truy cập vào mục Account Manager -> MySQL Management

Tạo 1 Database mới

Tại màn hình MySQL Management. Chọn mục Create New Database

Các bạn sẽ cần khai báo các thông tin

  • Database Name: Tên của Database
  • Database User: Tên người dùng Database. Nếu bạn muốn đặt giống với tên Database thì tick mục Same as database name
  • Database Password: Mật khẩu truy cập Database. Bạn có thể click biểu tượng để tạo mật khẩu Random

Cuối cùng click Create Database

Thông tin Database vừa tạo sẽ hiện ra, bạn có thể copy lưu lại nếu cần

Các thiết lập với Database

Tick chọn một Database chúng ta sẽ có các tuỳ chọn như

  • Repair: Sửa chữa Database
  • Check: Kiểm tra lỗi Database
  • Optimize: Tối ưu Database

Ở cuối mỗi dòng tên Database có một dấu +. Bạn click vào đó để Download Database về máy. Có hai dạng để Download

  • Download as GZ
  • Download as SQL

Nhấp đúp vào tên Database chúng ta sẽ ra các thiết đặt như cấp/sửa quyền người dùng hay chỉnh sửa host lưu trữ Database

Các thiết đặt nâng cao

Bạn truy cập vào PHPMyAdmin tại mục Extra Features

Bạn Login với Username và Password của Database (Không phải User và Pass của Direct Admin)

Để quản trị Database thông qua PhpMyAdmin các bạn tham khảo các bài viết

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan