Hướng dẫn cài đặt desktop experiences cho windows server 2012 .

  1. Nhấn vào Start >> Administrative Tools >> Server Manager.

    2. Trong Server Manager  >> click Add roles and Features.3. Nhấn Next 4. Nhấn Next  >> chọn server5. Nhấn Next  >> Trong Server Roles chọn Active Directory Certificate Services  >> Add Features6. Trong Features  >> Chọn User Interfaces and Infrastructure  >> tích Desktop Experience7. nhấn Install8. Sau khi quá trình cài đặt xong sẽ khởi động lại và kết thúc quá trình cài đặt desktop experiences cho windows server 2012. 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan