Giới thiệu VPS và quản trị VPS

VPS là gì?

VPS là viết tắt của thuật ngữ “Virtual Private Server” – để chỉ một máy chủ riêng. Về bản chất, VPS được xem như một máy chủ ảo, có đầy đủ các thành phần tương tự như một máy chủ vật lý, thường hoạt động uptime 24/7 và được sử dụng để cài đặt các dịch vụ trên nền tảng Internet, như web, email, ứng dụng, …

Mỗi VPS có một cấu hình nhất định (ví dụ: 1 cores, 2Gb RAM, 40Gb HDD) và thường đi kèm với 1 tài khoản quản trị, cho phép khách hàng toàn quyền bật, tắt, console, restart, … như thao tác trực tiếp với máy vật lý.

Đối với khách hàng, VPS tiện lợi hơn máy chủ vật lý trong công tác quản trị, backup, thiết lập nhanh chóng, và đặc biệt là chi phí rẻ hơn rất nhiều so với sử dụng máy chủ vật lý.

VPS có 2 loại là: VPS thông thường và Cloud VPS.

VPS thông thường

VPS thông thường được thiết lập trên 01 máy chủ vật lý và bảo đảm đầy đủ các tính năng như một máy chủ. VPS thông thường khác Clous VPS về độ sẵn sàng. Khi máy chủ vật lý bị sự cố (ví dụ hỏng nguồn điện, mainboard, …) thì VPS cũng bị sự cố theo. VPS thông thường được backup dữ liệu thường xuyên ra một hệ thống độc lập và bảo đảm dữ liệu không bị mất cho dù máy chủ vật lý có bị hư đĩa cứng.

Cloud VPS

Cloud VPS là VPS được thiết lập trên nền tảng đám mây, bảo đảm tính dự phòng cao. Cloud VPS thường được lưu trữ trên hệ thống lưu trữ riêng (ví dụ: hệ thống NAS, SAN), có các cơ chế dự phòng phần cứng riêng nên luôn bảo đảm tính uptime rất cao. Các máy chủ vật lý cung cấp dịch vụ Cloud VPS sẽ hoạt động theo cơ chế Cluster, khi có sự cố xảy ra đối với máy chủ vật lý đang chứa máy chủ ảo, các máy chủ vật lý khác trong cụm Cluster sẽ được thông báo để thay thế cho máy chủ vật lý bị lỗi một cách tự động.

Quản trị VPS

Sử dụng dịch vụ VPS của chúng tôi, khách hàng sẽ được bảo đảm:

  • Cấu hình luôn được cấp phát đầy đủ, không có các trường hợp thiếu tài nguyên.
  • Hệ thống quản trị linh hoạt, cho phép khách hàng hoàn toàn tương tác với VPS trong việc sử dụng giao diện console, bật, tắt, suspend máy ảo, …

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan