Hướng dẫn quản lí Domain trên Direct Admin 1.61

Direct Admin cho phép chúng ta sử dụng nhiều Domain trên một Hosting. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn quản lí các domain trên gói Hosting của bạn một cách dễ dàng

Cần phải lưu ý là số lượng Domain bạn thêm vào Hosting sẽ phụ thuộc vào gói Host bạn mua, hãy lưu ý về số lượng Domain khi mua Host nhé

Domain nên được trỏ về Host trước, hướng dẫn mình đã nói trong bài: Tìm hiểu các loại record trong DNS. Cách tạo các record DNS trong giao diện quản lý domain

Để truy cập vào phần quản lí Domian các bạn truy cập vào mục Domain Setup trong Account Manager

Chúng ta sẽ được đưa tới giao diện Domain management

Chúng ta có thể dễ thấy được số lượng Domains và Domain mặc định của Hosting

Thêm mới 1 Domain

Chúng ta sẽ click vào mục Add New

Tại đây các bạn sẽ thiết lập như sau

 • Domain: Điền Domain bạn cần thêm vào, lưu ý không điền http https hay www nhé
 • Tại mạng BandwithDisk Usage bạn sẽ giới hạn băng thông và dung lượng ổ đĩa bạn muốn chia cho domain mới thêm vào. Nếu bạn muốn cho phép Domain này dùng tối đa thông số của gói Host thì tick mục Same as main account
 • Tại phần Options thì các bạn sẽ có một số thiết lập như
  • Secure SSL:  Nếu bạn có nhu cầu bảo mật Domain bằng SSL và HTTPS
  • CGI Access
  • PHP Access: Nếu bạn muốn chạy PHP trên Domain này
 • Cuối cùng click Create

Thiết đặt một domain đã thêm vào host

Khi click vào một Domain đã thêm vào Host, chúng ta sẽ được dẫn tới giao diện Modify của Domain đó

Tại đây bạn có thể chỉnh Bandwith và Disk Usage và đặc biệt có tính năng Force redirect để giúp các bạn chuyển hướng Website từ HTTP sang HTTPS hoặc từ non-www sang www

Ở góc bạn sẽ thấy các thiết đặt về private_html cũng như lựa chọn phiên bản PHP mà Domain này sẽ sử dụng

Cuối cùng chúng ta click Modify để lưu lại các cài đặt

Tạm dừng/Xoá Domain khỏi Hosting

Tại giao diện Domain Management chúng ta tick chọn một hay nhiều domain sẽ hiện ra 3 tuỳ chọn

 • Set as default: Đưa domain thành Domain mặc định
 • Suspend/Unsuspend: Tạm dừng/tiếp tục sử dụng Domain
 • Delete: Xoá Domain ra khỏi Host

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan