Làm thế nào để xóa những tập tin có kích thước khổng lồ (100-200gb) trên linux

Thông thường, để xóa tập tin trong thiết bị Linux thì có thể sử dụng lệnh rm (xóa tệp), lệnh shred, lệnh wipe hoặc bộ công cụ secure-deletion.
Chúng ta có thể sử dụng bất kì công cụ nào ở trên để đối phó với những tệp tin tương đối nhỏ. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta sử dụng những công cụ đó để xóa những tập tin / thư mục có kích thước lớn (100-200GB) ? Nếu sử dụng những công cụ trên để làm việc này thì sẽ tốn nhiều thời gian cũng như tốn nhiều dung lượng RAM tiêu thụ trong quá trình thực thi yêu cầu.
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng một kĩ thuật không làm chậm hệ thống trong khi gỡ bỏ một tập tin lớn. Để làm được điều này cần sử dụng đến lệnh: ionice.

Xóa những tập tin lớn (200gb) trong linux bằng lệnh ionice.

Ionice là một chương trình hữu ích để thiết lập hoặc tiếp nhận lớp lập kế hoạch I/O và ưu tiên cho một chương trình khác. Nếu như không có đối số nào hoặc chỉ có -p được sử dụng, ionice sẽ truy vấn lớp kế hoạch I/O hiện tại và ưu tiên cho tiến trình đó.
Nếu đưa ra một lệnh như lệnh rm, nó sẽ chạy lệnh này với các đối số xác định. Để xác định ID của tiến trình đang chạy nhằm thiết lập các thông số cho lập lịch, hãy sử dụng lệnh:

# ionice -p PID

Ghi rõ tên hoặc đối số của lớp kế hoạch muốn sử dụng (0 – không làm gì; 1 – thời gian thực; 2 – best-effort; 3 – nhàn rỗi) ở lệnh dưới đây.
Dòng lệnh dưới đây có nghĩa rằng lệnh rm sẽ thuộc về lớp I/O nhàn rỗi và dùng I/O khi bất kì tiến trình khác không cần đến nó.

---- Xóa tập tin lớn trong Linux -----
# ionice -c 3 rm /var/logs/syslog
# ionice -c 3 rm -rf /var/log/apache

Nếu không có nhiều thời gian nhàn rỗi trên hệ thống, thì có thể sử dụng lớp lập kế hoạch best-effort và đặt mức ưu tiên thấp như sau:

# ionice -c 2 -n 6 rm /var/logs/syslog
# ionice -c 2 -n 6 rm -rf /var/log/apache

Lưu ý: Để xóa những tệp lớn một cách an toàn, có thể sử dụng các công cụ shred, wipe và các công cụ khác trong bộ công cụ secure-deletion được đề cập ở trên thay cho lệnh rm.
Để biết thêm thông tin về công cụ ionice, hãy sử dụng lệnh sau:

# man ionice 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan