Làm quen với giao diện mới của Direct Admin 1.61

Direct Admin 1.61 cho chúng ta một giao diện hoàn toàn mới. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Cloudzone.vn làm quen với giao diện đó
Tại màn hình đăng nhập. Chúng ta sẽ nhập username và password của gói Hosting bạn được cấp sau khi mua tại CloudZone

Khi Login vào chúng ta sẽ thấy trang chủ của Direct Admin hiện lên như sau

Ở phần trên cùng, chúng ta sẽ thấy nơi để chọn Domain để thao tác (Nếu Hosting chúng ta có nhiều Domain). Và nơi để bạn kiểm tra những thông báo của hệ thống, thiết lập Login Keys, xem lịch sử Login, đổi mật khẩu cũng như đăng xuất

Phần dưới là những tính năng chính của Direct Admin. Chia ra thành 6 nhóm chức năng chính

 • Account Manager – Quản lí tài khoản
  • Domain Setup – Thêm/sửa/xoá Domain khỏi Hosting
  • Subdomain Management – Quản lí các Sub-Domain
  • DNS Management – Quản trị DNS
  • SSL Certificates – Quản trị chứng chỉ SSL
  • FTP Management – Quản trị các chứng chỉ FTP
  • MySQL Management – Quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
  • Site Redirection – Quản lí chuyển hướng site
  • Hotlinks Protection – Bảo vệ Hotlinks
  • PHP Settings – Các thiết đặt liên quan tới PHP
 • E-mail Manager – Các thiết đặt liên quan tới Email
  • E-mail Accounts – Tạo và quản lí các tài khoản Email
  • Autoresponders – Thiết đặt tự động phản hồi
  • Vacation Messages – Thiết đặt các tin nhắn khi bạn đi vắng
  • Spamassassin Setup – Cài đặt về chương trình chống spam – Spamassassin
  • SPAM Filters – Lọc SPAM
  • MX Records – Chỉnh sửa các bản ghi MX
 • Advanced Features – Các thiết đặt nâng cao
  • Apache Handlers
  • Create/Restore Backups – Sao lưu/phục hồi dữ liệu
  • Cron Jobs
  • Custom Error Pages – Tạo ra các trang lỗi tuỳ chỉnh
  • Mime Types
  • Two-Step Authentication – Xác thực hai bước
  • Password Protected Directories – Đặt mật khẩu bảo vệ thư mục
 • System Info & File – Thông tin hệ thống và quản lí files
  • File Manager – Trình quản lí file
  • Installed Perl Modules – Quản lí các Modules Perl đã cài đặt
  • System Information – Thông tin hệ thống
  • Site Summary / Statistics / Logs – Tóm tắt về Site, các thông số, logs
 • Extra Features – Các tính năng bổ sung
  • Webmail: Roundcube
  • phpMyAdmin
 • Support & Help: Hỗ trợ, trợ giúp
  • Help – Trợ giúp
  • Create Ticket – Mở Ticket mới
  • Support Center – Trung tâm trợ giúp

Phần cuối cùng của trang chủ là nơi chúng ta có thể thấy những thông số tổng quát về tài nguyên mà chúng ta đã sử dụng trên site

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan