Hướng dẫn trỏ các record tên miền khi sử dụng dịch vụ email hosting

Bước 1: Các bạn cần đăng kí dịch vụ Email Hosting với CloudZone. Cụ thể tại đây

Bước 2: Trên trang quản lí domain, các bạn tiến hành trỏ 2 Record sau. Nếu bạn mua luôn domain ở cloudzone. Bạn có thể đọc bài viết: Tìm hiểu các loại record trong DNS. Cách tạo các record DNS trong giao diện quản lý domain

  • Record A: Name: mail | Target: IP Mail Hosting của Cloudzone
  • Record MX: Name: @ | Target: mailgw.cloudzone.vn

Bước 3: Bạn tạo một tài khoản Email mới như đã được hướng dẫn ở bài Hướng dẫn tạo account Email trên VestaCP

Tới đây, bạn đã có thể gửi và nhận mail thoải mái. Nếu chưa nhận được mail, các bạn vui lòng báo lên hệ thống kĩ thuật Cloudzone để thêm domain của bạn vào bộ phận lọc mail

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan