Hướng dẫn tạo account Email trên VestaCP

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện quản trị email với link, username, password được cung cấp.Ví dụ: https://host62.cloudzone.vn:8083

Sau đó vào mục MAIL trên giao diện quản trị.

Chú ý: trong trường hợp chưa có domain (ví dụ: cons47.com) thì tiến hành tạo domain trước khi tạo account email.

Bước 2: Tạo account email bằng cách click vào ADD ACCOUNT

Cloudzone Email Hosting

Bước 3: Nhập vào thông tin account email muốn tạo, bao gồm username và password.

Ví dụ: account email được tạo ra là info@cons47.com

Link đăng nhập email: https://mail.<domain>

Ví dụ: https://mail.cons47.com.

Cloudzone Email Hosting

Cloudzone Email Hosting

Đến đây căn bản đã thiết lập xong email và có thể bắt đầu sử dụng.

Lưu ý: các thao tác khác như chỉnh sửa DNS record và khai báo trên hệ thống lọc thư rác của Cloudzone sẽ được đội ngũ quản trị của Cloudzone thực hiện, các thao tác nói trên chỉ dành cho các khách hàng đang sử dụng dịch vụ email hosting tại Cloudzone.vn

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan