Hướng dẫn quản lí Subdomain trên Direct Admin 1.61

Subdomain được định nghĩa là một phần thêm vào trước domain gốc của bạn. Điều này giúp bạn có thể tạo ra những site con tách bạch với site mẹ (site gốc) mà không cần phải mua thêm Domain.

Ví dụ như trang gốc là cloudzone.vn thì trang support.cloudzone.vn là một subdomain của domain gốc cloudzone.vn. Trong bài này bạn sẽ được hướng dẫn cách quản lí Subdomain trên Direct Admin 1.61

Thao tác tại nơi mua Domain

Để subdomain có thể hoạt động thì chúng ta cần phải tạo ra bản ghi tại nơi các bạn mua Domain trước. Ví dụ tôi có domain abc.com và cần tạo subdomain xyz.abc.com thì ta cần khai báo bản ghi A với nội dung như sau

 • Loại Record: A
 • Tên (Name): xyz
 • Value: IP Hosting
 • Các thiết đặt còn lại bạn để mặc định

Chẳng hạn như dưới hình là thiết đặt cho subdomain blog

Nếu bạn có quá nhiều Subdomain và tất cả (hoặc phần lớn) đều trỏ về một Hosting thì bạn có thể tạo bản ghi A dưới dạng willcard

 • Loại Record: A
 • Tên (Name): * (Dấu sao)
 • Value: IP Hosting
 • Các thiết đặt còn lại bạn để mặc định

Khi đó tất cả các subdomain đều mặc định trỏ về IP hosting được khai báo ở bản ghi willcard bạn vừa tạo. Nếu bạn có một subdomain trỏ tới một Hosting khác, bạn chỉ cần tạo bản ghi A cho riêng subdomain đó

Thao tác trên Hosting

Tạo Subdomain mới

Bạn truy cập vào mục Account Manager -> Subdomain Management

Để thêm một Subdomain mới. Bạn chọn Add Subdomain

Tại đây bạn nhập Subdomain cần tạo. Ví dụ là blog

Như vậy là chúng ta đã tạo xong Subdomain

Thay đổi nơi lưu mã nguồn của subdomain/Phiên bản PHP Subdomain chạy

Thông thường mã nguồn của subdomain sẽ được lưu ở đường dẫn sau trong File Manager của DirectAdmin: /domains/domain gốc/public_html/tên subdomain. Chẳng hạn như trong hình

 

Tại phần Subdomain Management chọn vào phần DocRoot

Tại mục Document Root Override tại hai mục Public HTML RootPrivate HTML Root. Bạn chuyển sang Custom và gõ đường dẫn riêng bạn muốn vào

Tại mục PHP Version Selector. Chọn phiên bản PHP bạn muốn Subdomain chạy trên nó

Xem thống kê và một số thiết đặt khác

Click vào dấu + tại dòng subdomain trong màn hình Subdomain Management để hiện ra các tuỳ chọn như

 • Stats: Xem thống kê về Subdomain
 • Usage Log/Error Log: Các Log về sử dụng và lỗi
 • ModSecurity

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan