Hướng dẫn cài đặt .NET Framework 3.5 trên VPS Windows

.NET Framework 3.5 thực sự cần thiết để chạy một số Tool trên VPS của bạn, nếu VPS của bạn chưa kích hoạt .NET Framework 3.5 thì khi chạy những Tool yêu cầu .NET 3.5 sẽ gặp lỗi sau

Với các hệ điều hành Windows thông thường thì việc cài đặt .NET Framework 3.5 khá đơn giản nhưng với các hệ điều hành Windows Server thì việc cài đặt có hơi lạ một chút

Cách 1: Cài đặt Online

Điều kiện

  • VPS phải được kết nối với mạng Internet
  • Services Windows Update được kích hoạt (Nếu bạn không thích Windows Update thì bật tạm lên sau đó tắt đi cũng được)

Bước 1: Khởi chạy Server Manager và chọn vào mục Add roles and features

Bước 2: 4 màn hình tiếp theo, bạn chỉ cần Next qua để tới màn hình Features

Bước 3: Tại màn hình Features, tick chọn .NET Framework 3.5 Features

Bước 4: Chọn Install và chờ quá trình cài đặt diễn ra

Quá trình cài đặt thành công

Cách 2: Cài đặt Offline

Với những server không kết nối trực tiếp ra ngoài Internet. Chúng ta có thể cài .NET 3.5 từ chính bộ cài Windows Server

  • Cắm USB chứa bộ cài WIndows Server vào máy
  • Hoặc Mount file ISO chứa bộ cài ra ổ ảo

Chúng ta cũng làm tương tự như cài Online, nhưng ở bước 4 chúng ta click chọn Specify an alternate source path

Tìm tới USB chứa bộ cài Windows hoặc ổ đĩa ảo được mount ra. Mở Folder Sources\SxS

Sau đó Install như bình thường

 

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan