Hướng dẫn cài đặt composer trên CentOS 7

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt công cụ composer và các công cụ quản lí dependencies phổ biến trên CentOS 7

Composer là một công cụ quản lí package cho PHP. Nó sẽ check những packages mà được yêu cầu bởi project và cài đặt chúng. Nó hoạt động giống như npm trong nodejs

Đầu tiên chúng ta cần phải cài đặt sẵn PHP. Bạn có thể tham khảo bài Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên CentOS 7

Download file cài đặt Composer curl -Ss https://getcomposer.org/installer | php

Copy file vào đường dẫn /usr/local/bin: sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Cấp quyền thực thi cho Files này chmod +x /usr/local/bin/composer

Gõ lệnh composer để khởi chạy chương trình

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan