Cách tạo shortcut cho remote desktop connection

  • Bước 1: Search Remote Desktop Connection ở thanh tìm kiếm và mở ứng dụng

  • Bước 2 : Nhập địa chỉ ip và username, click vào “show options” rồi tick vào “allow me to save credentials“,  Click vào Save As

  • Bước 3: Chọn thư mục desktop và điền tên bạn muốn lưu rồi bấm Save

  • Bước 4: Quay ra màn hình chính, bấm vào shortcut bạn vào tạo, nhập password và tick vào “Remember me”. Những lần tiếp theo khi nào VPS, bạn chỉ cần click vào shortcut sẽ kết nối được VPS không cần nhập username và password

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan