Hướng dẫn đổi port SSH để tránh bị tấn công SSH Brute Force

CẢNH BÁO: Bạn muốn đổi sang port nào thì phải liên hệ kĩ thuật Cloudzone đề nghị MỞ PORT đó ra trước sau đó mới được đổi để tránh không truy cập được vào VPS

Bước 1: Các bạn gõ lệnh nano /etc/ssh/sshd_config

Nếu báo không tìm thấy trình sửa văn bản Nano các bạn gõ lệnh Gõ lệnh apt-get install nano -y (Ubuntu) hay yum install nano -y (CentOS)

Bước 2: Tìm dòng sau. Trường hợp dòng đó có sẵn như có dấu # ở đầu thì bạn xóa đi

  • Port 22

Và thay đổi sang một port bạn cần ví dụ như Port 6969

 

Sau đó bấm Ctrl+O và Enter sau đó bấm Ctrl+X để thoát

Bước 3: Gõ lệnh

  • Ubuntu: services ssh restart
  • CentOS: service sshd restart

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan