Hướng dẫn cấu hình VPN Outline trên CentOS 7

Outline là một công cụ giúp chúng ta biến VPS của mình thành một VPN dùng để fake IP hay làm nhiều việc khác. Outline hỗ trợ hầu hết các nền tảng (Windows/Mac/Linux/iOS/Android)

Lưu ý để thực hiện theo bài này thì tốt nhất VPS phải mở All Port và không cài Security nhé

Đầu tiên chúng ta truy cập vào trang chủ Outline và tải về 2 phần mềm

  • Outline Manager để cài đặt và quản lí VPS. Ứng dụng này bạn sẽ cài trên máy tính của bạn

  • Outline Client để kết nối vào VPN. Ứng dụng này bạn sẽ cài lên máy tính hoặc điện thoại cần kết nối

Sau khi tải về chúng ta sẽ cài đặt 2 phần mềm trên vào máy

Khi cài Outline Client bạn cần chấp nhận việc cài card mạng ảo vào máy

Cài đặt Outline lên VPS

Bạn chọn Setup ở phần Advanced

Bước 2: Bạn copy đoạn Code ở trong hình và dán vào Terminal của VPS

Gõ Y để xác nhận cài Docker lên VPS

Nếu gặp lỗi wget command not found thì quay ra terminal gõ lệnh sau vào rồi chạy lại lệnh trên

yum install wget -y

Nếu gặp lỗi Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running? như hình

Quay lại Terminal và gõ 2 lệnh sau vào rồi chạy lại lệnh trên

sudo service docker start
sudo systemctl enable docker.service

Sau khi cài đặt thành công chúng ta đã có đoạn apiUrl. Chúng ta sẽ copy và paste vào outline

Lấy keys kết nối

Outline sẽ tạo ra những Keys để chúng ta chia sẻ cho các máy khác nhau để kết nối vào Outline. Để lấy Key chúng ta mở Outline Manager, chọn Server vừa tạo và làm theo hướng dẫn

Copy đoạn Keys bắt đầu bằng ss:// và gửi tới thiết bị bạn muốn kết nối

Mở Outline Client (Trên máy tính, trên điện thoại). Và thêm một server mới

Xác nhận thêm Server mới

Cuối cùng chọn CONNECT để kết nối

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan