Hướng Dẫn Sử Dụng Cloudzone Drive trên Website .

Cloudzone Drive(viết tắt : CZD) là 1 sản phẩm lưu trữ đám mây được cung cấp bởi Cloudzone ,các bạn có thể dễ dàng truy cập và chia sẻ dữ liệu lưu trữ trên CZD như file , folders ,film , ảnh ,video ..ở bất kỳ thiết bị nào và ở bất kỳ nơi đâu có kết nối internet .
Dưới đây là hướng dẫn các bạn sử dụng CZD .
Sau khi các bạn đăng ký sử dụng dịch vụ , chúng tôi sẽ gửi thông tin gồm link đăng nhập , tài khoản và mật khẩu tới Email của bạn . Sử dụng những thông tin này để tiến hành sử dụng CZD
Đăng nhập theo link : https://drive.cloudzone.vn
cloudzone-driver
Giao diện đã đăng nhập .Từ giao diện này chúng ta tạo thử tạo một thư mục bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu ” + ”  tạo một folder . 
Upload  tài liệu lên folder vừa tạo 
File đã được tải lên 
Bây giờ sẽ tiến hành chia sẻ file và folder , ở đây có nhiều tùy chỉnh để chia sẽ file các bạn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng 
Có thể đặt mật khẩu và ngày hết hạn cho tài nguyên chia sẻ

File đã được chia sẻ , nhấn vào biểu tượng ” Sao chép vào clipboard ” để copy link , và gửi cho người được chia sẻ

Như vậy, các bạn đã có thể sử dụng dịch vụ lưu trữ trực tuyến CZD trên Website . Chúc các bạn thành công!

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan