Hướng dẫn sử dụng VestaCP cho web hosting

  1. Đăng nhập

Đăng nhập vào liên kết quản trị hosting của khách hàng. Liên kết này do Cloudzone cung cấp thông qua email của khách hàng khi khách hàng đăng ký thành công dịch vụ hosting nền tảng Linux/PHP/MariaDB của chúng tôi. Trong email cũng bao gồm thông tin tài khoản (username và password) cho việc đăng nhập.

Ví dụ: https://host62.cloudzone.vn:8083 với username: abc.com và password: 16hdvsmvlrjge79

Chú ý: các liên kết quản trị của VestaCP Control Panel sử dụng giao thức bảo mật HTTPS và sử dụng port mặc đình là 8083. Trong trường hợp báo lỗi liên quan đến chứng thư số, khách hàng lưu ý thêm ngoại lệ hoặc chọn tiếp tục truy cập để cho phép trình duyệt truy cập đến liên kết.

Giao diện đăng nhập sẽ hiện ra như bên dưới:

Tại đây khách hàng sử dụng account được cung cấp để đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công sẽ hiện ra giao diện như sau:

  1. Tạo Web Hosting

Tại giao diện chính, vào mục WEB để tạo 1 website

  1. Tạo Database

Sau khi đã tạo web rồi, tiến hành tạo Database

Hoặc có thể vào liên kết: https://<Hostname>/phpmyadmin/

Ví dụ: https://host62.cloudzone.vn/phpmyadmin/

  1. Tạo chứng thư số cho website

VestaCP cho phép tạo và khai báo chứng thư số (SSL – https cho website) ngay trên giao diện quản trị. Đặc biệt, VestaCP hỗ trợ chứng thư số miễn phí Let’s Encrypt. Như vậy đối với khách hàng đang sử dụng hosting tại Cloudzone hoàn toàn có thể sử dụng SSL-HTTPS cho website miễn phí 100%.

  1. Đăng nhập FTP

Sử dụng tài khoản được cấp để quản trị VestaCP làm tài khoản FTP và upload source web. Phần mềm FTP client khuyến nghị được sử dụng là FileZilla Client.

Lưu ý: Cloudzone sử dụng giao thức sftp thay vì ftp, lúc này thông tin khi trao đổi qua môi trường Internet sẽ được mã hóa, giúp tránh khỏi các rủi ro bắt gói tin và đọc được username/password của FTP.

Thực hiện khai báo như trong hình bên dưới:

Lưu ý giao thức ở đây là sftp://<IP Address> hoặc sftp://<domain>. Ví dụ: sftp://cloudzone.vn.

Trong trường hợp khách hàng muốn lưu thông tin lại để sau này sử dụng, có thể vào menu của FileZilla client chọn File => Site Manager để add thêm 1 site

Sau đó khai báo 1 newsite với các thông tin về địa chỉ host (máy chủ), thường là địa chỉ website (sau khi đã trỏ DNS), username và password của account hosting được cung cấp.

Trong trường hợp không kết nối được, quý khách vui lòng chuyển transfer mode của FileZilla Client sang “active” và thử lại.

Đến đây sau khi đã kết nối FTP thành công, quý khách tiến hành upload mã nguồn website lên thư mục public_html của website tương ứng.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?