Giới thiệu “quick shortcut” quản lý hosting Cpanel của Cloudzone Portal

Đối với các nhà cung cấp hosting Cpanel khác, quý khách phải ghi nhớ hoặc lưu lại các thông tin hosting thì mới có thể đăng nhập vào trình quản lý. Đối với Cloudzone, việc quản lý hosting trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn khi mọi thứ đã được tích hợp trong Cloudzone Portal. Thay vì phải tốn thêm thao tác đăng nhập trình quản lý, quý khách chỉ cần click vào các quick shortcut để truy cập đến các chức năng ngay lập tức

Quick Shortcut bao gồm các chức năng sau:

 • Đăng nhập đến Cpanel: Truy cập nhanh đến trang quản lý hosting
 • Nâng cấp dịch vụ: Nâng cấp lên các gói hosting cao hơn
 • Đổi mật khẩu: Đổi mật khẩu cho hosting
 • Thay đổi domain: Thay đổi tên domain chính của hosting sang domain khác
 • File Manager: Truy cập nhanh đến trang quản lý tệp website
 • MySQL Databases: Truy cập nhanh đến trang quản lý MySQL Databases
 • Backup: Truy cập nhanh đến trang quản lý sao lưu hosting
 • Subdomain: Truy cập nhanh đến trang quản lý Subdomain
 • Addon domain: Truy cập nhanh đến trang quản lý addon domain
 • CronJob: Truy cập nhanh đến trang quản lý CronJob
 • Phpmyadmin: Truy cập đến trình quản lý Phpmyadmin
 • Awstats: Truy cập đến trình phân tích băng thông (traffic, visit, hits, bandwidth,… )

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan