Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP khi sử dụng hosting cPanel

Bước 1: Đăng nhập vào Cpanel

Tiến hành đăng nhập vào Cpanel theo thông tin quản trị mà Cloudzone đã cung cấp cho bạn khi đăng ký dịch vụ hosting

Bước 2: Trong giao diện Hosting Cpanel tìm đến mục Software và chọn MultiPHP Manager

Bước 3: Trong giao diện MultiPHP Manager, tại phần PHP Version các bản chọn phiên bản PHP để thay đổi phiên bản PHP hiện tại.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?