Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP khi sử dụng hosting cPanel

Bước 1: Đăng nhập vào Cpanel

Tiến hành đăng nhập vào Cpanel theo thông tin quản trị mà Cloudzone đã cung cấp cho bạn khi đăng ký dịch vụ hosting

Bước 2: Trong giao diện Hosting Cpanel tìm đến mục Software và chọn MultiPHP Manager

Bước 3: Trong giao diện MultiPHP Manager, tại phần PHP Version các bản chọn phiên bản PHP để thay đổi phiên bản PHP hiện tại.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan