Hướng dẫn sử dụng Cpanel cho đại lí (Reseller)

A. Đăng nhập vào WHM

Bước 1: Đăng nhập tài khoản của bạn tại trang. Sau đó bạn vào phần Dịch vụ

Bước 2: Click chọn dịch vụ bạn cần quản lí

Bước 3: Chọn đăng nhập đến WHM

Bước 4: Bạn sẽ được đưa tới trang quản trị WHM

B. Hướng dẫn tạo package

B1: Truy cập vào mục “Gói”

B2: Vào mục Thêm Gói

B3: Đặt tên, chỉnh sửa các thông số của gói và Click Thêm

C. Hướng dẫn tạo Account Hosting

B1: Truy cập mục Chức Năng Tài Khoản

B2: Chọn mục Tạo tài khoản mới

B3: Thiết đặt các thông tin cần thiết như Domain, Username, Password và Email. Và cuối cùng bấm Tạo

D. Quản lí User

Để quản lí User các bạn truy cập mục Chức Năng tài khoản

1. Reset Password

B1: Các bạn vào mục Sửa đổi mật khẩu

B2: Lựa chọn User, cài đặt Pass mới và Click Đổi mật khẩu

2. Nâng cấp/hạ cấp gói hosting

B1: Các bạn vào phần Nâng Cấp/Hạ Cấp tài khoản

B2: Lựa chọn một user trên Host và bấm Sửa Đổi

B3: Nâng cấp lên gói cao hơn hoặc hạ cấp sau đó click vào Upgrade/Downgrade

3. Xóa một User

B1: Truy cập vào Terminate Accounts

B2: Chọn User cần xóa và xóa

4. Treo tài khoản

Các bạn sử dụng trường hợp này khi khách bùng thanh toán hàng tháng những bạn không muốn xóa tài khoản đi vì biết đâu người ta còn quay lại

B1: Các bạn vào mục Quản Lý Treo Tài Khoản

B2: Các bạn có thể chọn theo domain, hoặc theo username. Sau đó chọn

  • Suspend: Treo tài khoản
  • Unsuspend: Gỡ treo tài khoản

Hướng dẫn này có ích cho bạn?