Hướng dẫn đăng ký tên miền (domain)

Điều kiện: đã có tài khoản tại trang quản trị https://customer.cloudzone.vn. Trong trường hợp chưa có tài khoản, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn tạo tài khoản Cloudzone tại đây.

Để đăng ký dịch vụ, bạn làm theo các hướng dẫn sau:

Bước 1: Trong giao diện Client Arena -> Chọn đăng ký tên miền ở menu dọc Liên kết nhanh – bên trái

Hướng dẫn đăng ký tên miền domain

Bước 2: Nhập tên miền muốn kiểm tra và bấm tìm kiếm.

Lưu ý bạn có thể nhập tên miền đầy đủ hoặc có thể không cần nhập phần mở rộng, hệ thống cũng có các tùy chọn đuôi mở rộng để lọc tìm kiếm.

Hướng dẫn đăng ký tên miền domain

Bước 3: Chọn tên miền có thể đăng ký được từ kết quả tìm kiếm -> Thêm vào giỏ hàng

Ví dụ trong hình bên dưới, kết quả từ việc kiểm tra cho thấy có thể mua được tên miền kiemtratenmien.com.vn -> chọn thêm và giỏ hàng tên miền này.

Hướng dẫn đăng ký tên miền domain

Bước 4: Nhập thông tin chủ thể tên miền và bấm đăng ký.

Lưu ý: Thông tin chủ thể tên miền phải chính xác để xác nhận quyền sở hữu tên miền đối với cá nhân/tổ chức, việc đăng ký này thực hiện theo quy định về quản lý tên miền của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và để tránh các việc liên quan đến tranh chấp tên miền về sau.

Hướng dẫn đăng ký tên miền domain

Bước 5: Thanh toán và Check-out

Hướng dẫn đăng ký domain

Phần thanh toán, quý khách có thể thanh toán theo các thông tin ở đây: https://cloudzone.vn/huong-dan-thanh-toan/ 

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan